Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-12-06

Sammanträde 2018-12-06

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 7/2018 (utsänt)

4 Information av styrelseordförande och vice ordförande (utsänt)

5 Beslut budget och verksamhetsplan 2019, och limit för 2019 (utsänt)

6 Beslut om Förslag till Finanspolicy och kontolimit för 2019 (utgår)

7 Inriktningsbeslut Västberga 1:1 Rosenstenen (utsänt)

8 Genomförandebeslut Fjärdingsmannen (utsänt)

9 Genomförandebeslut Västberga 1:1 (utsänt)

11 Information om Stockholmshyra (muntligt)

12 Sammanträdesdagar 2019 (utsänt)

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 7/2018

§4 Information av styrelseordförande och vice ordförande

§5 Beslut budget och verksamhetsplan 2019 och limit för 2019

§6 Koncernkontolimit för 2019

§7 Inriktningsbeslut Västberga 1:1 Rosenstenen

§8 Genomförandebeslut Fjärdingsmannen

§9 Genomförandebeslut Västberga 1:1

§11 Information om Stockholmshyra

§12 Sammanträdesdagar 2019

§13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser