Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2019-12-05

Sammanträde 2019-12-05

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 9/2019 (utsänt)

6 Inriktningsbeslut Sexmännen (utsänt)

8 Återrapportering och beslut om tillvägagångssätt för BRF -försäljningar (utsänt)

10 Information om årlig hyresförhandling (muntligen)

11 Sammanträdesdagar 2019 (utsänt)

12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 9/2019

§6 Inriktningsbeslut Sexmännen

§8 Återrapportering och beslut om tillvägagångssätt för BRF-försäljningar

§10 Information om årlig hyresförhandling (muntlig)

§11 Sammanträdesdagar

§12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser