Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

3 Föregående protokoll 1/2020 (utsänt)

4 Revisorernas genomgång (muntligt)

6 Förslag till års- inklusive hållbarhetsredovisning för 2019 (utsänt)

8 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)

12 Utökad investering Rosenlundsparken

13 Utökad investering i kv. Linaberg 19

15 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 1/2020

§4 Revisorernas genomgång

§6 Förslag till års- och inklusive hållbarhetsredovisning för 2019

§8 Utseende av ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen

§12 Utökat investering Rosenlundsparken

§13 Utökad investering i kv. Linaberg 19

§15 Anmälan angående inkomna och bevarade remisser