Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2020-09-03

Sammanträde 2020-09-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

3 Föregående protokoll 4/2020 (utsänt)

4 Försäljning av fastigheten Harholmen 3 SEKRETESS (utsänt)

5 Försäljning av fastigheten Kanslisten 2 SEKRETESS (utsänt)

6 Försäljning av fastigheten Låshuset 1 SEKRETESS (utsänt)

7 Försäljning av fastigheten Kammarlåset 1 SEKRETESS (utsänt)

8 Informationspunkt – Miljöarbetet i Stockholmshem

10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

11 VD informerar (muntligt)

- Ny hyresgästenkät
- Coronaarbetet
- Läget kring upphandlingen av nya HK

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 4/2020

§4 Försäljning av fastigheten Harholmen 3

§5 Försäljning av fastigheten Kanslisten 2

§6 Försäljning av fastigheten Låshuset 1

§7 Försäljning av fastigheten Kammarlåset 1

§8 Informationspunkt – Miljöarbetet i Stockholmshem

§10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser