Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2020-12-08

Sammanträde 2020-12-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Plats meddelas senare

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Förslag till Verksamhetsplan 2021 för koncernen Stockholm Business Region

5 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholms stads näringslivspolicy, Stockholms stads Miljöprogram 2020 – 2023, Klimathandlingsplan 2020-2023, Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

6 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholms stads program för inköp 2020-2023

8 Förslag på sammanträdestider för Stockholm Business Regions styrelse år 2021

9 Nyföretagarrådgivning

10 Kompletterande logotyp för nationell marknadsföring

Anmälningsärenden

11 Stockholms Accelerationsstipendium 2020

12 Stockholms Innovationsstipendium 2020

13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd

16 Muntlig rapport från Visit Stockholm

17 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§5 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholms stads näringslivspolicy, Stockholms stads Miljöprogram 2020 – 2023, Klimathandlingsplan 2020-2023, Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

§6 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Stockholm stads program för inköp 2020-2023

§8 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2021

§9 Nyföretagarrådgivning

§13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§16 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§17 Muntlig rapport från Invest Stockholm