Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2010-05-25

Sammanträde 2010-05-25

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, lokal: Stora Kollegiesalen vån 1, ingång Ragnar Östbergsplan 1

4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region.

5 Värdegrund för Stockholms Stadshus AB - kompletterande ägardirektiv

6 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region AB

7 Främjande av film som marknadsföring av Stockholm

9 Tillskott av medel till Stockholms Nyföretagarcentrum

10 Fyllnadsnominering till handikapprådet för koncernen Stockholm Business Region och Mässfastigheter i Stockholm

14 Yttrande över Svenska Ishockeyförbundets ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

16 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

17 Rapport från Stockholm Visitors Board

18 Rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 23 mars 2010 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Olle Hammarström (s) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 1 (2010) jämte prognos med VD kommentar

SBR 12-43/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna tertialbokslut 1, 2010 jämte prognos med VD kommentar för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

§4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

SBR 10-57/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att för innevarande verksamhetsår fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region.

§5 Värdegrund för Stockholms Stadshus AB – kompletterande ägardirektiv

SBR 19-51/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillämpa värdegrund för Stockholms Stadshus AB.

§6 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region

SBR 19-44/2010

att utse Lena Häggdahl till sekreterare i styrelsen för Stockholm Business Region.

§7 Främjande av film som marknadsföring av Stockholm

SBR 17-46/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Filmpool Stockholm Region 1000000 kronor för finansiering av filmproduktion i Stockholm. Pengarna tas inom ram.

§8 Strategi för Söderort

SBR 03-49/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta denna strategi för näringslivsutveckling i Söderort.

Särskilt uttalande angavs av Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) enligt följande:

”Miljöpartiet önskar hänvisa till reservation lagd i kommunstyrelsen”.

§9 Tillskott av medel till Stockholms Nyföretagarcentrum

SBR 48-50/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillskjuta 300000 kronor till Stockholms Nyföretagarcentrum under 2010 att finansieras inom ram.

§10 Fyllnadsnominering till handikapprådet för koncernen Stockholm Business Region och Mässfastigheter i Stockholm

SBR 29-48/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse den ledamot som HSO i Stockholms stad har nominerat till handikapprådet.

§11 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-47/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 450 000 kronor till marknadsföringen av Stockholm Pride 2010 och Stockholm.

§12 Yttrande över PR Events ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-56/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja PR Event en marknadsföringsinsats om 100000 kronor till marknadsföringen av If Stockholm Open 2010 och Stockholm.

§13 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-58/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Louders en marknadsföringsinsats om 300000 kronor till marknadsföringen av FIS Snowboard Big Air World Cup 2010 och Stockholm.

§14 Yttrande över Svenska Ishockeyförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-59/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Svenska Ishockeyförbundet en marknadsföringsinsats om 700000 kronor till marknadsföringen av Ishockey VM 2012 samt 2013 och Stockholm.

§15 Anmälan av sammanställning till stöd till evenemang samt avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

SBR 05-31/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

att godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

§16 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-03/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§17 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Stockholm har nått 7:e placeringen på ICCA:s rankinglista över världens bästa kongresstäder 2009.

· Hotellbeläggningen är god och ökade 4 procent t o m april månad. I dag finns det fortfarande gott om rum inför kronprinsessan Viktoria och Herr Daniel Westling bröllop.

· De två nya attraktionerna Sky Wiew och Fotografiska har blivit succé med ett stort antal besökare.

· Från den 1 juni kommer Stockholm Tourist Centre att ha cyklande turistinformatörer.

· Den 8 september kommer invigningen av den nya turistbyrån att hållas på Vasagatan 14.

§18 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet:

· Stockholmsmötet äger rum den 31 maj i Stadshuset och årets tema är ”Företagsstaden 2030”.

· SBRD deltar tillsammans med 10 partner på världsutställningen i Shanghai.

· Stockholm Business Alliance´s NKI-undersökning om kommunernas service till företagen har utsetts till den bästa rankningen av alla rankingar visar SKL undersökning.

· Av de huvudkontor som finns i Skandinavien har Stockholms andel ökat med 48 procent vilket kan ses som ett resultat av ett positivt företagsklimat.

§19 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Stockholmskonjunkturen visar en positiv utveckling.

· Programmet för alla aktiviteter kring evenemanget Love 2010 släpps den 1 juni och inbjudningar kommer sändas ut till styrelsen för de aktiviteter som äger rum den 15 juni och 17 juni.

· Anna Gissler tar vid som tf VD på SBR under Olle Zetterbergs semester.

§20 Övrigt

Birgitta Wahlman (m) överlämnade en skrivelse (bilaga 1) till SBR gällande lagändringen i konkurrenslagen – ”Konkurrensbegränsade offentlig säljverksamhet”.

Sten Nordin avslutade mötet och önskade Olle Zetterberg med medarbetare samt övriga styrelsen en skön och trevlig sommar.