Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
Plats

3 Utseende av protokolljusterare

5 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

6 Åtgärdsrapport av förelägganden och rekommendationer från Stockholms Stadsarkiv

8 Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias ansökan om stöd till evenemang

11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Rapport från Stockholm Visitors Board

13 Rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare

§5 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

§6 Åtgärdsrapport av förelägganden och rekommendationer från Stockholms Stadsarkiv

§8 Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias ansökan om stöd till evenemang

§9 Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias ansökan om stöd till evenemang

§11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§12 Rapport från Stockholm Visitors Board

§13 Rapport från Stockholm Business Region Development