Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal, plan 3

3 Utseende av protokolljusterare

5 Strategisk inriktning för företagsområden (nytt förslag till beslut för ärendet som antogs 2015-05-19 - ärende 17)

6 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang (Swim Open Stockholm 2016)

7 Yttrande över Arena Management Sweden AB (Sweden International Horse Show)

Anmälningsärenden

10 Anmälan av ändring av datum för genomförandet av Audi FIS Alpine World Cup City Event Stockholm 2016 (Parallellslalom i Hammarbybacken)

13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

15 Rapport från Stockholm Visitors Board

16 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Skrivelse SBR 150922.pdf (200 kb)

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§5 Strategisk inriktning för företagsområden (nytt förslag till beslut för ärendet som antogs 2015-05-19 - ärende 17) SBR 1.3.1-145:10/2015

§6 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang SBR 3.8.3-321:10/2015

§7 Yttrande över Arena Management Sweden AB (Sweden International Horse Show) SBR 3.8.3-362:10/2015

§10 Anmälan av ändring av datum för genomförandet av Audi FIS Alpine World Cup City Event 2016 (Paralellslalom i Hammarbybacken) SBR 3.8.3-191:30/2015

§13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region. SBR 1.3.1-25/2015

§14 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd. SBR 1.3.1-187/2015

§15 Rapport från Stockholm Visitors Board

§16 Rapport från Stockholm Business Region Development