Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

6 Rapport om behovet av kommersiellt boende t o m 2020

7 Yttrande över Stockholmsmässans ansökan om stöd till evenemang

(Stockholm Furniture & Light Fair 2018)
SBR 3.8.3-200:20/2017

8 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

9 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

11 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

13 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§6 Rapport om behovet av kommersiellt boende t o m 2020 (Hotellrapporten)

§7 Yttrande över Stockholmsmässans ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Furniture & Light Fair 2018)

§8 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang (ASICS Stockholm Marathon 2018)

§10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§11 Protokoll från av Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§13 Muntlig rapport från Invest Stockholm