Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2017-12-05

Sammanträde 2017-12-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

5 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2018

6 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

7 Yttrande över DreamHack ABs ansökan om stöd till evenemang

(DreamHack Masters Stockholm 2018)
SBR 3.8.3-293:10/2017

8 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang

10 Stockholms stads filmstrategi

11 Riktlinjer för Stockholm Business Regions EU-policyarbete

Anmälningsärenden

12 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

16 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

17 Entledigande från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

18 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

19 Muntlig rapport från Visit Stockholm

20 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§5 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2018

§7 Yttrande över DreamHack ABs ansökan om stöd till evenemang (DreamHack Masters Stockholm 2018)

§8 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang (Bauhaus Galan 2018)

§9 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang (VM i synkroniserad konståkning 2018)

§11 Riktlinjer för Stockholm Business Regions EU-policyarbete

§16 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§17 Entledigande från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§18 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§19 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§20 Muntlig rapport från Invest Stockholm