Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2018-02-06

Sammanträde 2018-02-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Stockholm Business Regions klassificeringsstruktur

7 Skrivelse från Birgitta Rydell (L) angående kriterier för samarbeten med externa parter

Anmälningsärenden

9 Rapport om fem städer

11 Klimatkompensation avseende flygresor i tjänsten

13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

15 Muntlig rapport från Visit Stockholm

16 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§7 Skrivelse från Birgitta Rydell (L) angående kriterier för samarbeten med externa parter

§11 Klimatkompensation avseende flygresor i tjänsten

§13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§14 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§15 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§16 Muntlig rapport från Invest Stockholm