Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Utfallsrapport tertial 2 2018 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

5 Stadsarkivets inspektionsrapport 2018:07

6 Yttrande över Stockholmsmässans ansökan om stöd till evenemang

(Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week 2019) SBR 4.3-249:10/2018

7 Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden ABs och Game Set Event ABs gemensamma skrivelse avseende överlåtelse av operatörsavtal

Anmälningsärenden

8 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

9 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

10 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

11 Muntlig rapport från Visit Stockholm

12 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Utfallsrapport tertial 2 2018 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

§6 Yttrande över Stockholmsmässans ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week 2019)

§7 Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden ABs och Game Set Event ABs gemensamma skrivelse avseende överlåtelse av operatörsavtal (Intrum Stockholm Open 2018)

§9 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§10 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§11 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§12 Muntlig rapport från Invest Stockholm