Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2014-08-20

Sammanträde 2014-08-20

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Samråd om detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m.fl.; Utbyggnad av reningsverket i Nynäshamn, Nynäshamns kommun (utsänd)

6 Remiss av förslag till reviderad vision för Stockholm 2030 (utsänd)

7 Remiss av Motion om Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk (utsänd)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

9 Övriga frågor

a. Nästa ordinarie möte: tisdagen den 23 september 2014 kl. 9.00

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Samråd om detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m.fl.; Utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn, Nynäshamns kommun

§6 Remiss av förslag till reviderad vision för Stockholm 2030

§7 Remiss av Motion om Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk