Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2014-12-10

Sammanträde 2014-12-10

Datum
Klockan
09:00
Plats
Fullriggaren, magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

6 Muntlig redovisning för pågående arbete med förnyelse av Skeppsbron (föredragande Johan Castwall)

7 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)

8 Miljödifferentierade hamnavgifter (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (146 kb)

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§6 Muntlig redovisning för pågående arbete med förnyelse av Skeppsbron

§8 Miljödifferentierade hamnavgifter