Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde/styrelsekonferens 2015-04-23

Sammanträde/styrelsekonferens 2015-04-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Konferensanläggning

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Yttrande i samråd av förslag till detaljplan för Nobel Center på Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm (utsänd)

6 Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

7 Rätt att teckna firma (utsänd)

8 Övriga frågor

a. Nästa ordinarie möte: tisdagen den 19 maj 2015 kl. 9.00

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Yttrande i samråd av förslag till detaljplan för Nobel Center på Blasieholmsudden, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm

§6 Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB

§7 Rätt att teckna firma