Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

9 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)

10 Förslag till sammanträdestider 2016 (utsänd)

11 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Per Ling-Vannerus) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

12 Övriga frågor

13 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§9 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag