Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Remiss av samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (utsänt tidigare; bordlagt vid styrelsens möte 2016-05-23)

8 Planärende på samråd - Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden (utsänt)

9 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

10 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 9.00

11 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§7 Remiss av Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

§8 Planärende på samråd ­ Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden