Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2018-02-08

Sammanträde 2018-02-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
Häringe slott, Västerhaninge

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

7 Remiss av motion (2017:71) om fler citybad (utsänd)

8 Förslag att anta Stockholms Stadshus ABs Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

9 Övriga frågor

a. Nästa möte torsdagen den 15 mars 2018 kl. 15.15

10 Mötets avslutande

2 (1) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS