Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2020-12-09

Sammanträde 2020-12-09

Datum
Klockan
15:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen och på distans

3 Föregående protokoll (utsänt)

5 Förslag till sammanträdestider 2021 (utsänt)

6 Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2021 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

8 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utsänt)

9 Tilläggsavtal till Markavtal och Drift- och underhållsavtal med Stockholms Stad (utsändes senare)

10 Inköp av terminaltruckar till hamnarna i Kapellskär, Stockholm Norvik och Nynäshamn; Investeringsbeslut (utsänt)

11 Byggnation av passagerargång Värtaterminalen; Investeringsbeslut (utsänd)

12 Anmälan av särskilt företagsnamn (utsänt)

14 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

15 Övriga frågor

a. Halvdags styrelsekonferens den 27 januari 2021.
b. Nästa möte: Om behov finns, i anslutning till styrelsekonferensen den 27 januari 2021.