Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde Stockholms Hamn AB 2021-06-09

Sammanträde Stockholms Hamn AB 2021-06-09

Datum
Klockan
09:00
Plats
Frihamnen, Magasin 2, samt digitalt

Länk till sammanträdet skickas per epost.

3 Föregående protokoll (utsänd)

4 Avtal om markutnyttjande och drift och underhåll mellan staden och Stockholms Hamn AB (utsänd)

5 Anpassning av kaj 5 med tillhörande hamnplan i Frihamnen; Investeringsbeslut (utsänd)

6 Överramp Stockholm Norvik hamn; Investeringsbeslut (utsänd)

8 Årsrapport 2020 Stockholms Hamnar - Dataskyddsförordningen (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

11 Övriga frågor

a. Kommande möten:
onsdagen den 1 september 2021 kl. 9.00 (om behov finns)
onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 9.00