Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2013-10-03

Sammanträde 2013-10-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 4 september 2013 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Verksamhetsrapport - Prognos 2 år 2013 (båda).

4 Årstafältet del av fastigheten Årsta 1:1, exploatering i stadsdelarna Årsta och Östberga (SV VA AB).

5 Projekt 360281 Ombyggnad av snabbfilter SF33 på Lovö Vattenverk (SV VA AB).

6 Projekt 360206 CBI Högdalen-Tallkrogen 1200 (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

7 Driftrapport (SVVAAB).

8 Redovisning strategiskt styrkort tertial 2 år 2013 (SVAB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

9 Kommande ärenden till styrelsen (båda).