Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2022-12-08

Sammanträde 2022-12-08

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 27 oktober 2022

Beslutsärenden

4 Lägesredovisning för arbetet med åtgärder från lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus

7 Projekt 410657 Lövdalsvägen - Genomförandebeslut

9 Upphandlingsärende - Ramavtal Gatgjutgods

10 Upphandlingsärende - Ramavtal Tekniska konsulter - projektering samt geo- och miljötekniska tjänster

11 Upphandlingsärende - Ramavtal för Schakt- och Rörläggningsarbeten

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)