Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2019-06-12

Sammanträde 2019-06-12

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 16 maj 2019

Beslutsärenden

3 Ändrad firmateckning (båda)

4 Justering av flerårsplan 2020 (båda)

9 Projekt sopsugsanläggning Hornsbergskvarteren - Inriktningsbeslut

10 Projekt sopsugsanläggning Slakthusområdet/Årstastråket 3 - Inriktningsbeslut

11 Projekt sopsugsanläggning Årstafältet - Genomförandebeslut

12 Projekt sopsugsanläggning Kista Norra - Genomförandebeslut

Anmälningsärenden

13 HSMA - muntlig information