Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2019-10-03

Sammanträde 2019-10-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 12 juni 2019

Beslutsärenden

3 Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2020 (båda)

6 Arbetsmiljöpolicy – Stockholm Vatten och Avfall (båda)

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

7 Övrigt