Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2015-09-03

Sammanträde 2015-09-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

5 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Sandhammaren

6 Policy för miljöanpassade resor i tjänsten

8 Genomförandebeslut upphandling Projekt Stockholmshusen , etapp 1

9 Svenska Bostäders ytterstadsarbete

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

§5 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Sandhammaren SEKRETESS

§6 Policy för miljöanpassade resor i tjänsten

§7 Vice VD för Svenska Bostäder

§8 Genomförandebeslut upphandling Projekt Stockholmshusen, etapp 1

§9 Svenska Bostäders ytterstadsarbete

§10 Inkomna skrivelser, anmälan