Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2015

5 Finansiell rapport augusti 2015

6 Upphandling ramavtal målningsarbeten

7 Upphandling ramavtal byggarbeten avseende Snabba Hus

8 Beslutsunderlag investering grundförstärkning kv. Pyramiden 14

9 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Lillkvarnen 1 och 2

10 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Drakenberg 14

11 Sammanträdestider 2016

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2015

§5 Finansiell rapport augusti 2015

§6 Upphandling ramavtal målningsarbeten

§7 Upphandling ramavtal byggarbeten avseende Snabba Hus

§8 Beslutsunderlag investering avseende grundförstärkning av kv. Pyramiden 14 SEKRETESS

§9 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Lillkvarnen 1 och 2 SEKRETESS

§10 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Drakenberg 14 SEKRETESS

§11 Sammanträdestider 2016

§12 Inkomna skrivelser, anmälan