Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2018-12-06

Sammanträde 2018-12-06

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Affärsplan och budget för 2019

4:a Internkontrollsystem och interkontrollplan

5 Inriktningsbeslut, nyproduktion Björnmossevägen

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Genomförandebeslut, ombyggnad av Skänninge 5

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Genomförandebeslut, ombyggnad av Oslo 6

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Lägesrapport nyproduktion

10 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019

11 Information om Stockholmshyra

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Affärsplan och budget för 2019

§4:a Förslag till internkontrollsystem och internkontrollplan

§5 Inriktningsbeslut, nyproduktion av bostäder vid Björnmossevägen i Kälvesta

§6 Genomförandebeslut, ombyggnad av Skänninge 5 i Tensta

§7 Genomförandebeslut, ombyggnad av Oslo 6 i Husby

§8 Lägesrapport nyproduktion

§9 Inkomna skrivelser, anmälan

§10 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2019

§11 Information om Stockholmshyra