Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2019-02-07

Sammanträde 2019-02-07

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Hållbarhets- och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018

Årsredovisning skickas separat
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Finansiell rapport december 2018

6 Utökad investering, nyproduktion Kärrtorp centrum

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Avvikelserapport, upprustning av Kasernen 1

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Lägesrapport nyproduktion

9 Upphandlings- och inköpsrapport

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Hållbarhets- och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition

§5 Finansiell rapport december 2018

§6 Utökad investering, nyproduktion inom Söderarm 1 och Grönskär 2 intill Kärrtorp centrum

§7 Avvikelserapport avseende upprustning av fastigheten Kasernen 1, Östermalm

§8 Lägesrapport nyproduktion

§9 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

§9:a SB 75 år ­ Familjedag för hyresgästerna på Skansen

§10 Inkomna skrivelser, anmälan