Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-02-13

Sammanträde 2020-02-13

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport december 2019

5 Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019.

Granskningsrapport i Hållbarhets- och årsredovisning 2019 kommer att kompletteras.
E Y
Revisionsrapport 2019 och Stadsrevisionens granskningpromemoria 2019 kommer
senare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamhetsrapport för 2019

7 Uppföljning av Upphandlings- och inköpsverksamheten 2019

8 Förslag till Uppföljning av 2019 års internkontrollplan

9 Förslag till internkontrollplan 2020

11 Ändrad firmateckning ny vd

12 Lägesrapport nyproduktion

13 Genomförandebeslut Nyproduktion kv. Mangon 1 (f.d. Persikan 4), Södermalm

SEKRETESS såvitt avser bilaga
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Genomförandebeslut Upprustning kv. Storholmen 3, Vårberg

SEKRETESS såvitt avser bilaga
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport december 2019

§5 Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019

§6 Verksamhetsrapport för 2019

§7 Uppföljning av Upphandlings - och inköpsrapport

§8 Förslag till Uppföljning av 2019 års internkontrollplan

§9 Förslag till internkontrollplan 2020

§10 Firmateckning ändring

§11 Firmateckning ändring ny vd

§12 Lägesrapport nyproduktion

§13 Genomförandebeslut Nyproduktion kv. Södermalm.

§14 Genomförandebeslut Upprustning kv. Storholmen 3, Vårberg

§15 Inkomna skrivelser, anmälan