Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm & Stab)

8 Framkomlighetssituationen. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) (Ti)

9 Begäran om upplysningar angående hantering av fordonsflytt. Yttrande till JO (Ti)

10 Trafikolyckor 2017. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2018-00136

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2018-00759

§8 Framkomlighetssituationen. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Dnr T2018-01554

§9 Begäran om upplysningar angående hantering av fordonsflytt. Yttrande till JO, Dnr T2018-02264

§10 Trafikolyckor 2017. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport, Dnr T2018-01892