Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-05-23

Sammanträde 2011-05-23

Datum
Klockan
15.30
Plats
Stadshuset, Stora Kollegiesalen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2011-04-14

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp 2011-04-28 och 2011-05-10

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Uppföljning av utbildningsnämndens tillsyn och kontroll av enskilt drivna förskolor Revisionsrapport nr 6

Yttrande över rapport från stadsrevisionen
Dnr 2011-124/836

7 Omvandla S:t Görans gymnasium till studentbostäder

Svar på remiss från kommunstyrelsen på skrivelse från Thomas Rudin (S)
Dnr 11-324/1384

8 Översyn av skolornas arbete mot mobbning

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Johanna Sjö (M), Erik Slottner (KD) och Helen Törnqvist (C)
Dnr 2011-401/692

9 Jämställdhetsarbete

11 Riktlinjer för antagning till gymnasieskolan

12 Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 2010

13 Ansökan från Primaskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Stockholms kommun

14 Begäran om medgivande avseende inhyrning av paviljong för Solhemsskolan, Spånga grundskola och Spånga gymnasiu, med placering på skolgården för Spånga grundskola och Spånga gymnasium

15 Genomförandeförslag avseende tillgänglighetsåtgärder m.m. i Grimstaskolan

16 Avtal om särskilda omvårdnadsinsatser för svårt rörelsehindrade elever som antagits till speciellt anpassad utbildning i gymnasieskolan i Stockholms stad vid riksgymnasiet för rörelsehindrade RG/RH

17 Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående fritidshem