Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och sista dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 9 april 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerades sammanträde den 16 april 2015.

4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 8 april 2015 och 12 maj 2015

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

8 Pilotprojekt om programmering i skolan

9 Beslut om verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen

12 Förslag till genomförandebeslut om anpassning av Kista grundskola

13 Yttrande över ansökningar om godkännande för bidrag till internationella skolor

14 Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkända idrottsutbildningar, särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar

16 Starta fler förberedelseklasser - över hela staden

Svar på skrivelse från Lotta Edholm m.fl. (FP), Cecilia Brinck m.fl. (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-1656/2015

17 Att låta stadens äldre arbeta till 70

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-177/2015
Dnr 1.6.1-446/2015 (Omedelbar justering)

18 Motion om hedersvåld

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 269/2015
Dnr 1.6.1-1317/2015

19 Samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 111-584/2015
Dnr 1.6.1-4179/2015 (Omdelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Ändring i Skolverkets föreskrifter om bedömningsgrunder för färdighetsprov gällande dansarutbildningen samt examensmål, ämnesplan och kurs för yrkesdansarutbildningen

Svar på remiss från Skolverket, dnr 2015:00327
Dnr 1.6.1-5423/2015 (Omdelbar justering)

21 Ansökan om utdömande av vite

Dnr 4.2.2-5404/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

22 Ansökan om utdömande av vite

Dnr 4.2.2-5404/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och sista dag för justering

§1:a Närvarorätt vid utbildningsnämndens sammanträde

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 9 april 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerades sammanträde den 16 april 2015.

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 8 april 2015 och 12 maj 2015

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Pilotprojekt om programmering i skolan

§13 Yttrande över ansökningar om godkännande för bidrag till internationella skolor

§14 Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkända idrottsutbildningar, särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar

§15 Rättegångsfullmakt

§19 Samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station

§20 Ändring i Skolverkets föreskrifter om bedömningsgrunder för färdighetsprov gällande dansarutbildningen samt examensmål, ämnesplan och kurs för yrkesdansarutbildningen

§21 Ansökan om utdömande av vite

§22 Ansökan om utdömande av vite