Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 24 augusti 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 12 september 2017.

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

8 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 1.7.1-1526/2017
Dnr 1.6.1-5138/2017 (Omedelbar justering)

9 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-116/2017
Dnr 1.6.1-5114/2017 (Omedelbar justering)

10 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 434-21/2017
Dnr 1.6.1-5136/2017 (Omedelbar justering)

13 Inriktningsbeslut renovering och verksamhetsanpassning av Skönstaholmsskolan

15 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr 1.3.2-6420/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 11771/2017
Dnr 1.6.1-5597/2017 (Omedelbar justering)

17 Cykelskola för alla elever i förskoleklass

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-755/2017
Dnr 1.6.1-3985/2017 (Omedelbar justering)

18 Brottsförebyggande åtgärder i skolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-625/2017
Dnr 1.6.1-4124/2017 (Omedelbar justering)

19 Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1165/2017.
Dnr 1.6.1-5598/2017 (Omedelbar justering)

20 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg samt förslag till prislista 2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 142-1101/2017
Dnr 1.6.1-5149/2017 (Omedelbar justering)

21 På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1138/2017
Dnr 1.6.1-5390/2017 (Omedelbar justering)

22 Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Svar på remiss från kommunstyrelse, dnr 110-1170/2017
Dnr 1.6.1-5535/2017 (Omedelbar justering)

23 Gemensamma miljökrav för entreprenader

Svar på remiss från trafiknämnden
Dnr 1.6.1-4855/2017 (Omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 24 augusti 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 12 september 2017.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

§9 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

§13 Inriktningsbeslut renovering och verksamhetsanpassning av Skönstaholmsskolan

§15 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

§16 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

§19 Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

§20 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg samt förslag till prislista 2018

§21 På lika villkor! ­ delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)