Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 16 april 2019.

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport mars 2019

9 Genomförandebeslut för verksamhetsanpassningar i före detta tandläkarmottagningen vid Hässelby Villastads skola Hässelby

10 Inhyrning av annexlokal till Karlbergsskolan och justering av årskursindelning läsåret 2019/20

11 Yttrande över ansökningar om godkännande för huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem och grundskolor

13 Inrättande av språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska och meänkieli

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/487
Dnr. 1.6.1-2832/2019

14 Utställning av förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun

- Svar på remiss från Stockholm Vatten och Avfall, dnr. 18NM6 Dnr. 1.6.1-2944/2019 (Omedelbar justering)

15 Ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad

16 Ansökan om att elev inte ska omfattas av skolplikten

17 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Spånga gymnasium

18 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

19 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 16 april 2019.

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Genomförandebeslut för verksamhetsanpassningar i före detta tandläkarmottagningen vid Hässelby Villastads skola

§10 Inhyrning av annexlokal till Karlbergsskolan och justering av årskursindelning läsåret 2019/20

§13 Inrättande av språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska och meänkieli

§16 Ansökan om att elev inte ska omfattas av skolplikten

§17 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Spånga gymnasium

§18 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

§19 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

§20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium