Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 6 oktober 2020

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 7 oktober 2020

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Månadsrapport september 2020

8 Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024

9 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

12 Rekommendation om förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021

13 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Månadsrapport september 2020

§8 Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024

§9 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

§12 Rekommendation om förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021

§13 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO)