Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-10-20

Sammanträde 2022-10-20

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 oktober 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 12 oktober 2022

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport september 2022

Beslutsärenden

6 Genomförandebeslut HIN-projektet, etapp 5

Enkelt avhjälpta hinder i Stockholms stads skolors publika lokaler

Dnr. 2.6.3-3992/2020, -4001/2020, -3994/2020, -3995/2020,
-3996/2020, -3990/2020, -3997/2020, 3998/2020, -3999/2020

(omedelbar justering)

7 Analys av om- och tillbyggnationen av Rödabergsskolan

8 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

9 Stöd till unga vuxna med funktionsnedsättning att komma i arbete

Dnr: 1.4.1-4344/2022

Revisionsrapport från stadsrevisionen, dnr RVK 2021/129

(omedelbar justering)

10 Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

Dnr: 1.6.1-6005/2022

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/1013

(omedelbar justering)

11 Upphandling av fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen

Dnr: 2.4.2-4339/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling

(omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 oktober 2022

 

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 12 oktober 2022

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20221020.pdf (163 kb)

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport september 2022

§10 Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

§11 Upphandling av fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen