Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2006-01-31

Sammanträde 2006-01-31

Datum
Klockan
18:30
Plats

1 Rapport om lärlingsprojektet

Förslag till nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noterar informationen om lärlingsprojektet.


Ärendebeskrivning

Rapport lämnas vid sammanträdet om lärlingsprojektet av Karin Heikenfeldt.

2 Bokslut och verksamhetsberättelse för utvecklingsförvaltningen år 2005

Förslag till nämndens beslut

- Årsbokslut för Utvecklingsförvaltningen för år 2005 överlämnas till kommunstyrelsen.
- Verksamhetsberättelse för Utvecklingsförvaltningen för år 2005 antas och överlämnas till kommun-styrelsen.


Ärendebeskrivning

Årsbokslut för Utvecklingsförvaltningen för år 2005 och förslag till verksamhetsberättelse för Utvecklingsförvaltningen för år 2005 redovisas vid sammanträdet.

3 Delegationsordning och attestanter

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande fastställer delegationsordning med förteckning över attestanter att gälla fr o m 2006-02-01.
- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande godkänner delegationen av arbetsmiljöansvar.


Ärendebeskrivning

Förslag till delegationsordning med förteckning över attestanter föreligger.

Förslag till delegation av arbetsmiljöansvar föreligger.

4 Allmän information från förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls

6 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.
Mötesinformation

 

§1 Rapport om lärlingsprojektet

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noterar informationen om lärlingsprojektet.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapport lämnas vid sammanträdet om lärlingsprojektet av Karin Heikenfeldt och Sven Fernqvist.
_____________________________________________________

§2 Bokslut och verksamhetsberättelse för utvecklingsförvaltningen år 2005

DNr 2006 NAV 008

Nämndens beslut

- Verksamhetsberättelse med inkluderat årsbokslut för Utvecklingsförvaltningen för år 2005 enligt bilaga antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsberättelse med inkluderat årsbokslut för Utvecklingsförvaltningen för år 2005 redovisas vid sammanträdet. _____________________________________________________

§3 Delegationsordning och attestanter

DNr 2006 NAV 009

Nämndens beslut

- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

fastställer delegationsordning med förteckning över

attestanter enligt bilaga att gälla fr o m 2006-02-01.
- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

godkänner delegationen av arbetsmiljöansvar enligt bilaga.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till delegationsordning med förteckning över attestanter föreligger enligt bilaga.

Förslag till delegation av arbetsmiljöansvar föreligger enligt bilaga.

_____________________________________________________

§4 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- hyresförhandlingarna

- integrationsseminarium

- kompetensutveckling

- plusjobben, lägesbeskrivning

_____________________________________________________

§5 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls :

- Avtal om samverkan rörande Aktivitetsgaranti 2006

- Samarbetsavtal om ungdomsinsatser ungdomsgarantin 2006

- Samarbetsavtal om ungdomsinsatser kommunala ungdoms-program 2006

- Överenskommelse om tillfälliga anställningar med lönebidrag

- Övenskommelse om skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) 2006

- Samarbetsavtal om plusjobb