Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2019-10-09

Sammanträde 2019-10-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

§36 Information från förvaltningen liv- och hälsa

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef John Henriksson för äldre och- omsorgssektorn samt enhetschefen för LSS Pernilla Lundström informerade från förvaltningen liv- och hälsa.  Gruppbostäderna i Skälsätra oh Persudde ska byggas ut. Eftermiddagskortis för LSS har startas upp och ska vara en verksamhet i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen.

§37 Sammanträdesplan för kommunala funktionshindersrådet 2020

Dnr 2019/KS 0310 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Sammanträdesplan för 2020 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunala funktionshinderssrådet 2020 har tagit fram. Rådsmötena föreslås äga rum följande datum 2020.

Onsdag 12/2
Onsdag 11/3
Onsdag 6/5
Onsdag 16/9
Onsdag 14/10
Onsdag 9/12

Samtliga rådsmöten är i sammanträdesrum Myggdalen kl 18:00.

Bilagor
Sammanträdesplan för KFR 2020.pdf

§38 Rapport från arbetsgrupperna 2019 - Ärendet utgår

§39 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar skriftligen om de olika naturguidningar
hon haft under september 2019.

Bilagor
Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad 20190905.pdf
Naturguidning vid Gammelström med Jobbverket 20190911.docx.pdf
Naturguidning vid Barnsjön Prästängarna och Tyresö-Flaten 2019-09-17.pdf
Naturguidning med RSMH vid Gammelström och Tyresta, 20190918.pdf

§40 Information från ordföranden 2019

Dnr 2019/KS 0086 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström återrapporterar efter mötet med kommundirektör Stefan Hollmark gällande tillgängligheten i Tyresö kommunhus. Kommundirektören har gett fastighetschefen i uppdrag att se över och tillgänglighetsanpassa kommunhuset.

§41 Information om arbetsgrupperna

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Ärendet tas som extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kort information om hur arbetsgrupperna är fördelade redovisades
muntligen.