Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2023-02-08

Sammanträde 2023-02-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Resultat av CERO-uppföljning 2022

Diarienummer KSM2022-382.510

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun har vi arbetat länge med att minska kostnader och utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling. Vi var bland de första kommunerna att 2012 göra en intern resvaneundersökning (RVU) utifrån CERO, en metod utvecklad genom forskning på KTH och som sedan använts av över 100 kommuner och organisationer. Med hjälp av informationen från RVU:n utvecklades en handlingsplan för mer hållbart resande. Genom åren har kommunen implementerat åtgärder som införande av central bilpool, inköp av miljöfordon, uppmuntra mer cykling, erbjuda leasing av miljöbilar som förmån samt förmånscykel för att nämna några. Vi gjorde en uppföljning med CERO år 2015 och analysen visade att utsläppen minskat med drygt 6 procent men att reskostnaderna ökat.
I maj 2022 gjorde Tyresö kommun en ny uppföljande CERO analys som en del av kommunplansuppdraget att arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster samt att det utgör en åtgärd i klimatplanen. Kommunstyrelseförvaltningen informerar under sammanträdet om resultatet av denna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Resultat av CERO uppföljning 2022_230116.pdf

2 Status för kommunens arbete med Agenda 2030 och klimatplanen

Diarienummer 2023/SBF 0003 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Agenda 2030 är hela världens färdplan för att nå hållbar utveckling. I Tyresö kommun är Agenda 2030 integrerad i kommunplanen. År 2022 antog kommunen en klimatplan, som är en del av Agenda 2030 arbetet, för att förtydliga hur kommunen ska bedriva ett strategiskt och aktivt klimatarbete i linje med Parisavtalet. Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, ger en kortfattad introduktion till Agenda 2030 arbetet i Tyresö kommun och kommunens klimatplan för alla nya och befintliga medlemmar av hållbarhetsutskottet, samt en presentation av vad som är på gång inom Agenda 2030 arbetet generellt och klimatarbetet specifikt.

3 Delredovisning av uppdrag om utveckling av laddinfrastruktur

Diarienummer KSM2022-112.510

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I mars 2022 (§ 47) gav kommunstyrelsen ett uppdrag att minst en ny publik laddstation skulle etableras samt att en plan för utveckling av laddinfrastruktur ska tas fram. Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, ger en uppdatering om hur uppdraget går och status på utveckling av laddinfrastrukturen i kommunen idag.

§1 Status för kommunens arbete med Agenda 2030 och klimatplanen

Diarienummer 2023/SBF 0003 91

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Agenda 2030 är hela världens färdplan för att nå hållbar utveckling. I Tyresö kommun är Agenda 2030 integrerad i kommunplanen. År 2022 antog kommunen en klimatplan, som är en del av Agenda 2030 arbetet, för att förtydliga hur kommunen ska bedriva ett strategiskt och aktivt klimatarbete i linje med Parisavtalet. Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, ger en kortfattad introduktion till Agenda 2030 arbetet i Tyresö kommun och kommunens klimatplan för alla nya och befintliga medlemmar av hållbarhetsutskottet, samt en presentation av vad som är på gång inom Agenda 2030 arbetet generellt och klimatarbetet specifikt.

§2 Resultat av CERO-uppföljning 2022

Diarienummer KSM2022-382.510

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun har vi arbetat länge med att minska kostnader och utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling. Vi var bland de första kommunerna att 2012 göra en intern resvaneundersökning (RVU) utifrån CERO, en metod utvecklad genom forskning på KTH och som sedan använts av över 100 kommuner och organisationer. Med hjälp av informationen från RVU:n utvecklades en handlingsplan för mer hållbart resande. Genom åren har kommunen implementerat åtgärder som införande av central bilpool, inköp av miljöfordon, uppmuntra mer cykling, erbjuda leasing av miljöbilar som förmån samt förmånscykel för att nämna några. Vi gjorde en uppföljning med CERO år 2015 och analysen visade att utsläppen minskat med drygt 6 procent men att reskostnaderna ökat.

I maj 2022 gjorde Tyresö kommun en ny uppföljande CERO analys som en del av kommunplansuppdraget att arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster samt att det utgör en åtgärd i klimatplanen. Kommunstyrelseförvaltningen informerar under sammanträdet om resultatet av denna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Resultat av CERO uppföljning 2022.pdf

§3 Delredovisning av uppdrag om utveckling av laddinfrastruktur

Diarienummer KSM2022-112.510

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I mars 2022 (§ 47) gav kommunstyrelsen ett uppdrag att minst en ny publik laddstation skulle etableras samt att en plan för utveckling av laddinfrastruktur ska tas fram. Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, ger en uppdatering om hur uppdraget går och status på utveckling av laddinfrastrukturen i kommunen idag.