Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-06-13

Sammanträde 2016-06-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig redogörelse av biblioteksveckan 25 april till 1 maj 2016.

Bilagor
Redovisning biblioteksveckan 2016.pdf

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport maj månad 2016.

3 Kulturbidrag hösten 2016 - nämndbeslut

Dnr 2016/KFN 0063 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kulturbidrag på 46 000 kronor för hösten 2016 beviljas enligt följande:

- Konstrundan Tyresö, 12 000 kronor
- Lions Club Tyresö, 10 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club, 15 000 kronor
- Tyresökören, 9 000 kronor

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2016 inkom ansökningar från nio föreningar om kulturbidrag. Det ansökta beloppet översteg 10 000 kronor för fyra av dessa föreningar och beslutas i nämnd under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 99 851 kronor. Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor och lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 46 000 kronor enligt nedan:
- Konstrundan Tyresö, 12 000 kronor
- Lions Club Tyresö, 10 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club, 15 000 kronor
- Tyresökören, 9 000 kronor

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2016 - nämndbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Konstrundan Tyresö.pdf
Ansökan om kulturbidrag - Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan om kulturbidrag Tyresö Jazz och Blues Club.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresökören.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresökören.pdf

4 Kulturbidrag hösten 2016 - delegationsbeslut

Dnr 2016/KFN 0064 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2016 inkom ansökningar från nio föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre från fem av dessa föreningar och beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till totalt 34 890 kronor.

Ordförande har på delegation beviljat 27 800 kronor enligt nedan:
- Hantverksgårdens vänner, 5 800 kronor
- Tyresö hembygdsförening, 7 500 kronor
- Tyresö naturskyddsförening, 10 000 kronor
- Tyresö trädgårdssällskap, 4 500 kronor

Ordförandeutlåtande
I juni 2015 behandlade Kommunfullmäktige i Tyresö ett förslag att tillskapa en så kallad "laglig graffittivägg". Voteringen utföll med 41 röster emot, 2 för och 8 nedlagda röster. Det utslaget väljer jag att tolka som att det inte finns något som helst stöd för den saken i Tyresö.

Eftersom den föreläsare som Tyresö Konstförening vill anlita är talesperson för Graffittifrämjandet som driver just frågan om "lagliga väggar", anser jag inte att kommunens skattepengar ska användas för en fråga som inte är aktuell och inte har något politiskt stöd i Tyresö. Därför väljer jag, enligt min ordförandedelegation, att avslå föreningens ansökan om kulturbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2016 - delegationsbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hantverksgårdens vänner.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hantverksgårdens vänner.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Konstföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Naturskyddsförening.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

5 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2016

Dnr 2016/KFN 0045 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Konstföreningen har genomfört två arrangemang, totalt beviljat belopp 7 250 kronor:

- Föreläsning om "Ljusets magi - Friluftsmåleri från sent 1800-tal".
- Lars Nygren ordförande för Torsten Renqvist Sällskapet, berättade om konstnärens liv, verk och ateljé.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag, Tyresö Konstförening.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Tyresö Konstförening.pdf

6 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN maj 2016.pdf
Uppdragslista KFN maj 2016.pdf

7 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2016-05-19 § 119

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-19 § 119.pdf

§48 Informationsärende

Dnr 2016/KFN 0052 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig redogörelse av biblioteksveckan 25 april till 1 maj 2016.

Bilagor
Redovisning biblioteksveckan 2016.pdf

§49 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport maj månad 2016.

Bilagor
Ekonomirapport maj 2016.pdf

§50 Kulturbidrag hösten 2016 - nämndbeslut

Dnr 2016/KFN 0063 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kulturbidrag på 46 000 kronor för hösten 2016 beviljas enligt följande:

- Konstrundan Tyresö, 12 000 kronor
- Lions Club Tyresö, 10 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club, 15 000 kronor
- Tyresökören, 9 000 kronor

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2016 inkom ansökningar från nio föreningar om kulturbidrag. Det ansökta beloppet översteg 10 000 kronor för fyra av dessa föreningar och beslutas i nämnd under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 99 851 kronor. Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor och lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 46 000 kronor enligt nedan:

- Konstrundan Tyresö, 12 000 kronor
- Lions Club Tyresö, 10 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club, 15 000 kronor
- Tyresökören, 9 000 kronor

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2016 - nämndbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Konstrundan Tyresö.pdf
Ansökan om kulturbidrag - Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan om kulturbidrag Tyresö Jazz och Blues Club.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresökören.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresökören.pdf

§51 Kulturbidrag hösten 2016 - delegationsbeslut

Dnr 2016/KFN 0064 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2016 inkom ansökningar från nio föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre från fem av dessa föreningar och beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till totalt 34 890 kronor.

Ordförande har på delegation beviljat 27 800 kronor enligt nedan:

- Hantverksgårdens vänner, 5 800 kronor
- Tyresö hembygdsförening, 7 500 kronor
- Tyresö naturskyddsförening, 10 000 kronor
- Tyresö trädgårdssällskap, 4 500 kronor

Yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett särskilt yttrande.
Rickard Ljung (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande
I juni 2015 behandlade Kommunfullmäktige i Tyresö ett förslag att tillskapa en så kallad "laglig graffittivägg". Voteringen utföll med 41 röster emot, 2 för och 8 nedlagda röster. Det utslaget väljer jag att tolka som att det inte finns något som helst stöd för den saken i Tyresö.

Eftersom den föreläsare som Tyresö Konstförening vill anlita är talesperson för Graffittifrämjandet som driver just frågan om "lagliga väggar", anser jag inte att kommunens skattepengar ska användas för en fråga som inte är aktuell och inte har något politiskt stöd i Tyresö. Därför väljer jag, enligt min ordförandedelegation, att avslå föreningens ansökan om kulturbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2016 - delegationsbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hantverksgårdens vänner.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hantverksgårdens vänner.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Konstföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Naturskyddsförening.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

§52 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2016

Dnr 2016/KFN 0045 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Konstföreningen har genomfört två arrangemang, totalt beviljat belopp 7 250 kronor:

- Föreläsning om "Ljusets magi - Friluftsmåleri från sent 1800-tal".
- Lars Nygren ordförande för Torsten Renqvist Sällskapet, berättade om konstnärens liv, verk och ateljé.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag, Tyresö Konstförening.pdf
Redovisning av kulturbidrag, Tyresö Konstförening.pdf

§53 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN maj 2016.pdf
Uppdragslista KFN maj 2016.pdf

§54 Meddelanden

Dnr 2016/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2016-05-19 § 119

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-19 § 119.pdf