Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Kommunens kostchef informerar

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunens kostchef Elin Waltersson kommer till beredningen och informerar om kommunens måltidsverksamhet.

2 Information angående ansökan om förstudie för eventuellt kommunalt partnerskap med Zambia

Dnr 2017/KS 0408 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Strateg Helene Bergström informerar om innehållet i ansökan om förstudie för kommunalt partnerskap, de generella grunderna för ICLDs (Internationellt centrum för lokal demokrati) ansökningsförfarande och den ungefärliga tidplanen för ärendet.

Bilagor
Sammanfattning på svenska - ansökan förstudie.pdf

3 Information om resultatet av kommunens servicemätning

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Thomas Halvarsson, chef för Servicecenter, informerar om resultatet av en servicemätning som genomfördes under perioden juni till september i år. Företaget Bright har på kommunens uppdrag ringt upp Servicecenters kunder för att följa upp hur nöjda de är med den hjälp de fått.

4 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vänorten Cecis i Lettland besökte Tyresö i september i år. Strateg Helene Bergström ger en kortfattad muntlig rapport om besöket.

Beredningen informeras muntligen om Tyresö kommuns nominering till Sveriges kvalitetskommun 2017.

Beredningen ges en kortfattad muntlig lägesrapport angående Tyresöinitiativet.

Bilagor
Rapport förslag till Tyresöinitiativet uppdaterad 28 november.pdf

§46 Kommunens gastronomiska chef informerar

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunens gastronomiska chef Elin Waltersson informerar om kommunens måltidsverksamhet.

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20171207.pdf (161 kb)

§47 Information angående ansökan om förstudie för eventuellt kommunalt partnerskap med Zambia

Dnr 2017/KS 0408 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Strateg Helene Bergström informerar om innehållet i ansökan om förstudie för kommunalt partnerskap, de generella grunderna för ICLDs (Internationellt centrum för lokal demokrati) ansökningsförfarande och den ungefärliga tidplanen för ärendet.

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20171207.pdf (161 kb)

§48 Information om resultatet av kommunens servicemätning

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Thomas Halvarsson, chef för Servicecenter, informerar om resultatet av en servicemätning som genomfördes under perioden juni till september i år. Företaget Bright har på kommunens uppdrag ringt upp Servicecenters kunder för att följa upp hur nöjda de är med den hjälp de fått.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20171207.pdf (161 kb)

§49 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vänorten Cecis i Lettland besökte Tyresö i september i år. Strateg Helene Bergström ger en kortfattad muntlig rapport om besöket.
 
Beredningen informeras muntligen om Tyresö kommuns nominering till Sveriges kvalitetskommun 2017.

Catarina Stavenberg ger en kortfattad nulägesrapport avseende uppdraget om redskap och metoder för medborgardialog som kommunstyrelsen beslutade om den 13 mars i enlighet med beredningens förslag.

Beredningen ges en kortfattad muntlig lägesrapport angående Tyresöinitiativet.

Beredningen informeras om SKL:s seminarium på temat "Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring inkludering och integration" som äger rum den 1 februari klockan 09:30-16:00. Eventuella intresseanmälningar skickas till beredningens sekreterare. Vidare diskuteras SKL:s satsning på samma tema som bland annat omfattar en kostnadsfri utbildning som sker på plats i värdkommunen. Ordföranden anser att arrangerandet av en seminariedag bör avvakta tills efter valet 2018 på grund av bristande personella resurser och hög arbetsbelastning.

Beslut/Protokollsutdrag
§49_prot_20171207.pdf (164 kb)