Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2019-03-12

Sammanträde 2019-03-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om hälsokommunikatörers arbete med nyanlända och personer med migrationsbakgrund

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordnare Haibe Hussein från transkulturellt centrum inom Stockholms läns
landsting informerar om hälsokommunikatörers arbete med att utbilda nyanlända om
hälsa och levnadsvanor.

Alla kommuner i Stockholms län kan beställa hälsokommunikation till sina invånare
med migrationsbakgrund utifrån de behov som finns. Hälsokommunikationens syfte är
att främja hälsa och förebygga ohälsa hos målgruppen. I förlängningen innebär
arbetet även att möjligheterna till integration, utbildning och deltagande i arbetslivet
ökar.

Haibe Hussein kommer även att berätta om den utvärdering som gjorts bland de
kommuner som beställt hälsokommunikation till sina invånare.

2 Information om arbetet inom integrationsenheten

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för integrationsenheten, Dragan Boban, kommer till beredningen och berättar om
verksamheten.

3 Information angående servicemätning och servicecenters arbete

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Thomas Halvarsson, chef för kommunens servicecenter, informerar om resultatet av
en servicemätning som genomfördes under två mätperioder, en under våren och en
under hösten 2018. Ett externt företag har på kommunens uppdrag ringt upp
servicecenters kunder för att följa upp hur nöjda de är med den hjälp de fått. Utöver
detta informerar Thomas om det arbete som hans medarbetare dagligen utför på
kommunens servicecenter samt om de kontaktytor som finns till tyresöbornas
förfogande.

4 Information angående Europaparlamentsvalet

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen får en kortfattad muntlig information om det stundande valet till
Europaparlamentet som äger rum den 26 maj. Vad innebär valet och hur kommer man
att kunna rösta i Tyresö kommun.

5 Planeringsdag för beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2018/KS 0302 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Planeringsdag för beredningen för medborgardialog och integration hålls den 17
september.

Beskrivning av ärendet
Enligt tidigare beslut i beredningen för medborgardialog och mångfald 2018-10-11 §
25 fattades beslut om att den nyinrättade beredningen för medborgardialog och
integration skulle ha sin årliga planeringsdag den 12 mars. Då beredningen precis
inlett sitt arbete har ordföranden i samråd med presidiet och beredningens
tjänstemannastöd kommit fram till att datumet för planeringsdagen bör flyttas fram.
Detta för att ge beredningen längre tid för att etablera sina arbetsformer och därmed
även få en mer genomtänkt agenda för dagen. Förslaget är att beredningen för
medborgardialog och integration håller sin planeringsdag den 17 september.

6 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inbjudan till konferensen "EU och framtidsfrågorna - med Europaparlamentsvalet i
fokus" (bilaga).

Bilagor
Konferens EU och framtidsfrågorna - med Europaparlamentsvalet i fokus.pdf

§4 Information om hälsokommunikatörers arbete med nyanlända och personer med migrationsbakgrund

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Samordnare Haibe Hussein från transkulturellt centrum inom Stockholms läns landsting informerar om hälsokommunikatörers arbete med att utbilda nyanlända om hälsa och levnadsvanor. Alla kommuner i Stockholms län kan beställa hälsokommunikation till sina invånare med migrationsbakgrund utifrån de behov som finns.
 
Hälsokommunikationens syfte är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos målgruppen. I förlängningen innebär arbetet även att möjligheterna till integration, utbildning och deltagande i arbetslivet ökar.
 
Haibe Hussein kommer även att berätta om den utvärdering som gjorts bland de kommuner som beställt hälsokommunikation till sina invånare.
Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20190312.pdf (161 kb)

§5 Information om arbetet inom integrationsenheten

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Chef för integrationsenheten, Dragan Boban, kommer till beredningen och berättar om verksamheten.
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20190312.pdf (160 kb)

§6 Information angående servicemätning och servicecenters arbete

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Thomas Halvarsson, chef för kommunens servicecenter, informerar om resultatet av en servicemätning som genomfördes under två mätperioder, en under våren och en under hösten 2018. Ett externt företag har på kommunens uppdrag ringt upp servicecenters kunder för att följa upp hur nöjda de är med den hjälp de fått. Utöver detta informerar Thomas om det arbete som hans medarbetare dagligen utför på kommunens servicecenter samt om de kontaktytor som finns till tyresöbornas förfogande.
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20190312.pdf (160 kb)

§7 Information angående Europaparlamentsvalet

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Beredningen får en kortfattad muntlig information om det stundande valet till Europaparlamentet som äger rum den 26 maj. Vad innebär valet och hur kommer man att kunna rösta i Tyresö kommun?
Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20190312.pdf (160 kb)

§8 Planeringsdag för beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2018/KS 0302 001
 
Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Planeringsdag för beredningen för medborgardialog och integration hålls den 17 september.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt tidigare beslut i beredningen för medborgardialog och mångfald 2018-10-11 § 25 fattades beslut om att den nyinrättade beredningen för medborgardialog och integration skulle ha sin årliga planeringsdag den 12 mars. Då beredningen precis inlett sitt arbete har ordföranden i samråd med presidiet och beredningens tjänstemannastöd kommit fram till att datumet för planeringsdagen bör flyttas fram. Detta för att ge beredningen längre tid för att etablera sina arbetsformer och därmed även få en mer genomtänkt agenda för dagen. Förslaget är att beredningen för medborgardialog och integration håller sin planeringsdag den 17 september.
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20190312.pdf (161 kb)

§9 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001
 
Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Inbjudan till konferensen "EU och framtidsfrågorna - med Europaparlamentsvalet i fokus" (bilaga).
 
Bilagor
Konferens EU och framtidsfrågorna - med Europaparlamentsvalet i fokus.pdf