Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2018-04-03

Sammanträde 2018-04-03

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om Vitsippans lokaler.

2 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor.
- Hemsjukvården.
- Information om socialnämndens uppdrag att redovisa en plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans.

3 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerade om aktuella frågor:
- Invigning Basilikan 22 mars
- Digitalisering

4 Information från Nestor

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nestor är ett samarbetsorgan inom forskning och utveckling med äldre i fokus mellan Stockholms Läns Landsting och 10 kommunerna i Stockholms södra länsdel. Representant från Nestor är inbjuden till dagens sammanträde.

5 Riktlinjer social dokumentation

Dnr 2018/SN 0045 003

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av de nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen som trätt i kraft har nya riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning arbetats fram.

Bilagor
Riktlinjer social dokumentation.pdf

6 Information om behovsanalys avseende teknik- och verksamhetsutveckling

Dnr 2018/SN 0056 010

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalysen beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtida behov. Inför det kommande arbetet med 2019 års kommunplan och nämndplan har denna behovsanalys nu reviderats.

Bilagor
Information om behovsanalys avseende teknik- och verksamhetsutveckling.pdf

7 Tyresö behöver ett centralt beläget äldrecentrum

Dnr 2018/KS 0112 50

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skrivelse från SPF, PRO och Tyresö Finska Förening samt svar från kommunstyrelsen.

Bilagor
Tyresö behöver ett centralt beläget äldrecentrum.pdf
Svar på skrivelse om centralt beläget äldrecentrum.pdf

8 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Svar på skrivelse om lokaluthyrning Kvarnhjulet. Skrivelse från Bo Toresson PRO behandlades vid kommunala pensionärsrådets sammanträde 2017-12-11 § 45 dnr 2017/KS 0335-001.

Bilagor
Svar på skrivelse om lokaluthyrning Kvarnhjulet.pdf
Pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-12-11 § 45.pdf

§8 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Dagmar Holmström, Kerstin Hallgren och Taimi Björklund utses som det kommunala pensionärsrådets representanter vid  granskning av Forellens ritningar.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor:
- Vitsippans lokaler.
- Forellen, nytt centralt beläget vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Representanter från det kommunala pensionärsrådet ska ges möjlighet att ta del av ritningar på lokalerna.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20180403.pdf (106 kb)

§9 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor.
- Hemsjukvården.
- Information om socialnämndens uppdrag att redovisa en plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20180403.pdf (106 kb)

§10 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om aktuella frågor:
- Invigning Basilikan 22 mars
- Digitalisering

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20180403.pdf (105 kb)

§11 Information från Nestor

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Det kommunala pensionärsrådet framför önskemål om att Tyresö kommun ska starta en balansskola för äldre.

Beskrivning av ärendet
Nestor är ett samarbetsorgan inom forskning och utveckling med äldre i fokus mellan Stockholms Läns Landsting och 10 kommunerna i Stockholms södra länsdel. Representant från Nestor informerar om organisationen på dagens sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20180403.pdf (106 kb)

§12 Riktlinjer social dokumentation

Dnr 2018/SN 0045 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av de nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen som trätt i kraft har nya riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning arbetats fram.

Bilagor
Riktlinjer social dokumentation.pdf

§13 Information om behovsanalys avseende teknik- och verksamhetsutveckling

Dnr 2018/SN 0056 010

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalysen beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtida behov. Inför det kommande arbetet med 2019 års kommunplan och nämndplan har denna behovsanalys nu reviderats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys SN.pdf

§14 Tyresö behöver ett centralt beläget äldrecentrum

Dnr 2018/KS 0112 50

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skrivelse från SPF, PRO och Tyresö Finska Förening samt svar från kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på brev angående behov av centralt äldrecentrum.pdf
Tyresö behöver ett centralt beläget äldrecentrum.pdf

§15 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Svar på skrivelse om lokaluthyrning Kvarnhjulet. Skrivelse från Bo Toresson PRO behandlades vid kommunala pensionärsrådets sammanträde 2017-12-11 § 45.

Bilagor
Svar på skrivelse om lokaluthyrning Kvarnhjulet.pdf
Pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-12-11 § 45.pdf