Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2019-09-11

Sammanträde 2019-09-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

§17 Information om Tyresö kommuns balansskola

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Balansskolans instruktörer informerar om kommunens balansskola och
kommande kurstillfällen.

§18 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0131 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande och äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar om
aktuella frågor.
- Information om nämndplanen

§19 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0132 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -05-22 § 1041.pdf

§20 Information från sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/KS 0133 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Bo Toresson, PRO, och Ewa Kardell, SPF, utses till det kommunala  pensionärsrådet representanter i arbetet med att utforma förfrågningsunderlag
inför upphandling av nya platser inom äldreomsorgen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn informerar om aktuella frågor.
- Utseende av representanter från kommunala pensionärsrådet till arbetet med
förfrågningsunderlag upphandling av nya platser inom äldreomsorgen.
- Ung Omsorg: Förslag på verksamhet för Tyresö kommun

Bilagor
Ung omsorg Förslag på verksamhet för Tyresö kommun.pdf
Ung Omsorg projektfo¨rslag.pdf
Ung Omsorg Förslag på verksamhet för Tyresö kommun.pdf

§21 Lokalbehovsanalys för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2019/KS 0285

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Information om lokalbehovsanalys för omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning.

Bilagor
Lokalbehovsanalys för omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning tjänsteskrivelse tryckex.pdf

§22 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2019/KS 0134 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden
- Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede
- Kvalitetsgranskning av Villa Basilika

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -05-22 § 1037.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-06-19 § 1056.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -06-19 § 1050.pdf

§23 Övriga frågor

Dnr 2019/KS 0135 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas. Inga övriga frågor har anmälts till sammanträdet.