Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kanholmsfjärden

Var vänlig observera sammanträdestiden!
Koalitionen sammanträder i Kanholmsfjärden kl 15. Läs mer...00 och Oppositionen i Ingaröfjärden kl
15.00.
Efter nämnden intas en sommartallrik. OSA senast fredag den 13 juni till nämndens
sekreterare lena.liljeqvist@varmdo.se alt 08-570 482 22 om ni inte ämnar närvara vid mötet.

6 Ändring i "Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg

7 Översyn av ersättningsmodell för särskilt boende

9 Avtal- och kvalitetsuppföljning hemtjänstutförare 2013

10 Införandet av arbetssättet "Äldres behov i centrum"

14 Upphandling av förfrågningsunderlag inför upphandling av drift av särskilt boende för äldre Slottsovalen