Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2013-06-18

Sammanträde 2013-06-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Koalitionen, kl 17.00 i Kanholmsfjärden, Skogsbo

5 Information "Framtidens äldreomsorg", Dnr 13FNÄ/24

Beslutsärende

6 Kvalitetsuppföljning, Gustavsgården 2013, Dnr 13FNÄ/57

8 BUP 1, Dnr 12FNÄ/92

9 Åtgärder med anledning av prognostiserat budgetunderskott, Dnr 12FNÄ/92

10 Rapport ej verkställda beslut kv 1, 2013, Dnr 13FNÄ/72

11 Rapport ej verkställda beslut kv 2, 2013, Dnr 13FNÄ/72

12 Blandade -nätverk Anhöriga och särskilt boende, Dnr 13FNÄ/75

13 Avdelningen informerar

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (399 kb)

§35 Information "Framtidens äldreomsorg"

§36 Kvalitetsuppföljning Gustavsgården 2013

§37 Yttrande över kommundirektörens förslag till drift och investeringsbudget 2014

§38 Budgetuppföljningsprognos 1 år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per mars 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

§39 Plan för att åtgärda prognostiserat underskott i BUP1

§40 Rapportering av beslut, ej verkställda inom tre månader, kvartal 1, 2013

§41 Rapportering av beslut, ej verkställda inom tre månader, kvartal 2, 2013

§42 Blandade nätverk Anhöriga och särskilt boende Finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut

§43 Avdelningen informerar

§44 Delgivningar och delegationer