Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2013-11-19

Sammanträde 2013-11-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

Förmöten: Kl 17.00 Koalitionen i Kanholmsfjärden och kl 16.30 oppositionen i Ingaröfjärden

5 Information film Värdighetsgarantier

6 Kvalitetsuppföljning Ljung 2013, Dnr 13FNÄ/64

7 Detaljbudget 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, Dnr 13FNÄ/71

8 Budgetuppföljningsprognos 3 efter september, år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, Dnr 12FNÄ/92

9 Framtidens äldreliv och äldreomsorg i Värmdö kommun, Dnr 13FNÄ/24

10 Överenskommelse om fortsatt partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården, Dnr 13FNÄ/115

11 Avdelningen informerar

12 Delgivningar

13 Delegationer

14 Övriga ärenden

Monica Fransson Gulmarkerade ärenden är stängda för allmänheten. Gustavsberg Ordförande Elisabeth Dingertz, (M)

§2 Godkännande av dagordning

§4 Justeringens tid och plats

§5 Information film Värdighetsgarantier

§6 Kvalitetsuppföljning Ljung 2013, Dnr 13FNÄ/64

§7 Detaljbudget 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, Dnr 13FNÄ/71

§8 Budgetuppföljningsprognos 3 efter september, år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, Dnr 12FNÄ/92

§9 Framtidens äldreliv och äldreomsorg i Värmdö kommun, Dnr 13FNÄ/24

§10 Överenskommelse om fortsatt partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården, Dnr 13FNÄ/115