Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2014-02-18

Sammanträde 2014-02-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte: Koalitionen kl 17.00 i Kanholmsfjärden och
oppos Läs mer...itionen kl 17.00 i Ingaröfjärden.

5 Kvalitetsuppföljning 2013 Slottsovalen

6 Översyn av ersättningsmodell för särskilt boende

7 Ansökan från Föreningen Guldkanten om förstärkt verksamhetsstöd för 2014

8 Verksamhetsberättelse 2013 samt rapport av uppföljd internkontrollplan för år 2013

9 Yttrande om granskning av kommunens bistånds- /LSS-handläggning

12 Avdelningen informerar

13 Övriga ärenden