Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-08-28

Sammanträde 2013-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

2 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige (M)

4 Svar på interpellation om trafikproppar (C)

5 Svar på interpellation om värmdöelevernas behörighet till gymnasiet (C)

6 Svar på interpellation om riktlinjer för modersmålsundervisning (V)

7 Svar på interpellation om lärarnas arbetsuppgifter (V)

8 Svar på interpellation om CAS framtid (S)

10 Val av ledamot i finansieringsnämnden för utbildning (M)

11 Befrielse från uppdrag som ledamot i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (S)

12 Befrielse från uppdrag som ledamot i socialnämnden samt nyval (S)

13 Framställan av interpellationer

15 Redovisning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden

16 Redovisning av uppföljning av styrdokument inom miljöområdet

17 "Dragspelsförskola" för att trygga barnomsorgsplats i Värmdö kommun

18 Enkätundersökning och nyckeltal avseende nämndorganisationen 2011 - 2012

19 Svar på motion - Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker (V)

20 Svar på motion - Bygg bra och prisvärda hyresrätter (V)

22 Svar på motion om profilering av Gustavsberg genom det keramiska arvet (V)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (254 kb)

§131 Allmänhetens frågestund

§132 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige (M)

§133 Svar på interpellationer

§134 Val av ersättare i valnämnden (V)

§135 Val av ledamot i finansieringsnämnden för utbildning (M)

§136 Befrielse från uppdrag som ledamot i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (S)

§137 Befrielse från uppdrag som ledamot i socialnämnden samt nyval (S)

§138 Anmälan om avsägelse av politiska sekreterare (S)

§139 Anmälan av ny politisk sekreterare (S)

§140 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (KD)

§141 Framställan av interpellationer

§142 Anmälan av motioner

§143 Redovisning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden

§144 Redovisning av uppföljning av styrdokument inom miljöområdet

§145 "Dragspelsförskola" för att trygga barnomsorgsplats i Värmdö kommun

§146 Enkätundersökning och nyckeltal avseende nämndorganisationen 2011 - 2012

§147 Svar på motion (V) Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker