Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-11-27

Sammanträde 2013-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

Den som vill ha hjälp med att använda sin läsplatta kan få hjälp av en av kommunens IT-
t Läs mer...ekniker i Folkets Hus kl. 17:15-18:00.

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 5 december kl 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

4 Ny ersättare i kommunfullmäktige (KD)

6 Svar på interpellation om ökad droganvändning i kommunen (C)

7 Svar på interpellation om planeringen av industri- och företagsområdet i Älvsby (C)

8 Svar på interpellation om återsökning av medel från migrationsverket (S)

9 Svar på interpellation om regelverk för slamtömning (S)

10 Svar på interpellation om kulturhus på Djurö (S)

11 Svar på interpellation om behovet av fler hyresrätter i Värmdö (V)

15 Befrielse från uppdrag som ledamot i valnämnden samt nyval (S)

16 Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden samt nyval (M)

17 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (KD)

21 Svar på motion (S) om att tillsätta en granskningskommission för Värmdövallen

22 Svar på motion (V) om att kommunen ska ansluta sig till Europeisk deklaration om jämställdhet

§185 Ny ersättare i kommunfullmäktige

§187 Svar på interpellationer

§189 Anmälan av motioner

§190 Befrielse från uppdrag som ledamot i valnämnden samt nyval

§191 Befrielse från uppdrag som ersättare i valnämnden samt nyval

§192 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

§193 Investeringsbudget 2014

§194 Svara på motion (V) om kvinnliga gatunamn

§195 Svar på motion (-) om infartsparkeringar

§196 Svar på motion (S) om att tillsätta en granskningskommission för Värmdövallen

§197 Svar på motion (V) om Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå